Overstappen zorgverzekering 2020

Nieuwe zorgpremies binnenkort bekend

Op 17 september 2019 (Prinsjesdag) zullen de wijzigen met betrekking tot de zorgverzekering voor 2020 bekend worden gemaakt. Uiterlijk 12 november 2019 moeten de zorgverzekeraars hun nieuwe zorgpremie bekend maken. Vanaf het moment dat uw zorgverzekeraar de nieuwe premie bekend heeft gemaakt is het mogelijk om over te stappen of om uw zorgverzekering te wijzigen. Let wel: 31 december 2019 is de laatste dag om uw zorgverzekering op te zeggen of te wijzigen. 31 januari 2020 is de allerlaatste dag dat er voor dat jaar nog een nieuwe zorgverzekering kan worden afgesloten.

Collectieve zorgverzekering minder lucratief

Met betrekking tot de zorgverzekering zijn met ingang van 1 januari 2020 vooralsnog al wel de volgende wijzigingen bekend. Ten eerste wordt een collectieve zorgverzekering minder lucratief. De maximale korting van 10% die op de basisverzekering wordt gegeven bij een collectieve zorgverzekering wordt namelijk verminderd naar 5%. Deze korting wordt dus gehalveerd. Deze wijziging moet nog wel door de eerste kamer worden goedgekeurd.

Eigen risico 2020 ongewijzigd

Ook is al bekend gemaakt dat de hoogte van het eigen risico gelijk zal blijven. Dit betekent dat het verplicht eigen risico ook in 2020 minimaal 385 euro zal bedragen. Het blijft als verzekerde mogelijk om het eigen risico te verhogen. Ook blijft het eigen risico niet gelden voor de huisarts.

Zorgverzekering 2019 vergelijken

Wilt u uw zorgverzekering voor 2019 vergelijken met andere aanbieders? En waar moet u dan op letten als u eventueel zou overstappen of een nieuwe zorgverzekering zou kiezen. De belangrijkste onderdelen bij het afsluiten van een ziektekostenverzekering zijn de hoogte van het eigen risico, of u een vrije zorgkeuze wilt en tot slot welke dekking u kiest.

Basisverzekering

Voor alle Nederlanders geldt dat zij in elk geval de basisverzekering dienen af te sluiten. Dit is een standaard zorgverzekering met een basispakket die door alle verzekeraars verplicht moet worden aangeboden.

Eigen risico

Verzekerden dienen een eigen risico te dragen, deze is voor 2019 gesteld op minimaal € 385,- per jaar en maximaal € 885,- per jaar. Kiest u voor een hoog eigen risico, dus € 500,- extra, dan scheelt u dit aan premie ongeveer € 250,- per jaar. Dat is voor veel consumenten toch zeker het overwegen waard.

Zorgkeuze

Bepaal of u zelf een vrije keuze in zorgaanbieders wilt hebben, of dat u alleen volledig vergoed wordt als u verzorgd wordt door zorgverleners die een overeenkomst hebben met uw zorgverzekeraar. Overigens hebben de meeste zorgverleners overeenkomsten met de meeste verzekeraars. Kiest u voor een vrije keuze, dan kunt u zelf uw zorgverlener kiezen. Kiest u niet voor een vrije keuze, dan bent u aangewezen op de zorgaanbieders die zijn aangesloten bij uw zorgverzekeraar.

Dekking

U kunt naast de basisverzekering kiezen voor allerlei aanvullende dekkingen. De meest gekozen extra pakketten zijn tandartskosten, fysiotherapie, alternatieve geneeswijzen, lenzen en brillen en (minder vaak) de buitenlanddekking. Kijk welke dekkingen voor u handig zijn.

De premie van een zorgverzekering is bij de meeste verzekeraars ongeveer € 110,- tot € 140,- per maand, afhankelijk van het wel of niet kiezen voor een vrije zorgkeuze en de hoogte van het eigen risico. De goedkoopste zorgverzekeringen hebben een premie van slechts € 87,- per maand, u dient dan wel het maximale eigen risico van € 885,- te nemen en hebt verder geen aanvullende dekkingen.

Ga nu alle zorgverzekeringen voor 2019 vergelijken!

Premies zorgverzekering 2019

De premies van de zorgverzekeringen voor 2019 worden omstreeks 12 november 2018 bekendgemaakt. Op Prinsjesdag werden de plannen voor de zorgverzekering in 2019 bekend gemaakt door de regering, en aangegeven wat dit voor de premie betekent. De belangrijkste zaken hieruit zijn als volgt;
– Het minimale eigen risico is net als afgelopen jaar 385 euro,
– De maandelijkse zorgpremie zal met circa 10 euro stijgen,
– Een aantal dekkingen komen erbij in het basispakket, echter gaan er ook een aantal dekkingen uit.

Wij laten per begin november de premies van de volgende verzekeraars zien.
– Besured
CZ
CZ Just (voorheen CZ Direct)
De Friesland
Ditzo
FBTO
– Hema
– Nationale Nederlanden (voorheen Delta Lloyd)
OHRA
ONVZ
– Postcode Zorgcollectief (voorheen Nationale Nederlanden)
Pro Life
– Promovendum
Salland & Zorg Direct
– United Consumers
Univé
VGZ
Zilveren Kruis
– ZieZo
Zorg & Zekerheid

Helaas biedt onze vergelijker niet de mogelijkheid om van alle zorgverzekeraars de premie te laten zien, zo ontbreekt bijvoorbeeld DSW, maar met onze vergelijker kunnen wel de meeste aanbieders van zorgverzekeringen worden vergeleken.

Twee-derde Nederlanders te dure zorgverzekering

Opvallend nieuws van de toezichthouders voor de zorgmarkt; maar liefst 9,8 miljoen Nederlanders betalen teveel voor hun zorgverzekering. De meerderheid van de verzekerden heeft dus een onnodig dure zorgpolis. Gemiddeld betalen deze consumenten € 93 euro teveel per jaar. Er is vrijwel altijd een goedkoper alternatief te vinden met vergelijkbare voorwaarden.

Al jaren lastig om zorgverzekeringen goed te vergelijken

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onderzochten dit voor het komende jaar 2019. Er is daarvoor gekeken naar premies van de basiszorgverzekeringen in 2018. Eerder hebben zij dit uitgezocht voor 2018 en 2017, en toen waren de uitkomsten niet anders. Er is helaas nog weinig verbetering voor consumenten voor het vergelijken van zorgverzekeringen.

Zo’n 9,8 miljoen Nederlanders hebben dus een basis zorgverzekering waarvoor een goedkoper en gelijkwaardig alternatief gewoon beschikbaar is. Het kost consumenten veel moeite om basis zorgverzekeringen te vergelijken. Dat komt doordat het voor consumenten lastig is om basispolissen te vergelijken en het veel moeite kost om een keuze te maken. Er worden enorm veel verschillende zorgverzekeringen aangeboden, terwijl achterliggend de markt wordt gedomineerd door vier grote partijen. Zij presenteren ogenschijnlijk verschillende producten, terwijl het gaat om schijnverschillen. Het wordt zo minder makkelijk en eigenlijk vrij lastig voor een consumenten om een goede vergelijking en keuze voor de zorgverzekering voor 2019 te maken.

Relevant:te dure zorgverzekering.

Veranderingen zorgverzekering 2019

De verwachtingen zijn dat ook in 2019, net zoals voorgaande jaren, de zorgverzekering iets duurder zal worden. Dat is op zich ook niet zo gek. In Nederland nemen de zorgkosten elk jaar alsmaar toe. En die kosten zullen gedekt moeten worden. De zorgverzekeraars geven reeds enkele jaren aan dat de stijging van de zorgpremie de komende jaren door zal zetten.

Premie zorgverzekering stijgt komende jaren

Het CPB heeft het exacter op basis van het regeringsbeleid berekend wat de zorgkosten de komende jaren zullen zijn. De gemiddelde premie voor een zorgverzekering gaat in de periode van 2017 tot en met 2021 in totaal € 311 omhoog. Was de zorgpremie in 2017 ongeveer € 1.290 per jaar; in 2021 bedraagt de zorgpremie voor een gemiddelde Nederlander maar liefst € 1.601 per jaar. Een stijging van € 311 per jaar.

Overzicht zorgpremie per jaar (bron: CPB/NOS.nl)

Jaar Zorgpremie
2013 € 1.213
2014 € 1.098
2015 € 1.158
2016 € 1.199
2017 € 1.290
2018 € 1.359
2019 € 1.431
2020 € 1.526
2021 € 1.601

Premie zorgverzekering 2019

Wat wordt de premie van de zorgverzekering in 2019? Zorgwijzer verwacht een stijging van de zorgpremie van ongeveer € 80 per jaar. Dit sluit aan op de vooruitzichten van het CPB, die stijging van €82 per jaar voorspelt. De zorgpremie in 2019 bedraagt gemiddeld € 1.431 op jaarbasis. Kortom, in 2019 betaalt een verzekerde gemiddeld 1.431 euro per jaar.

Wil je kijken hoeveel zorgpremie jij voor het komende jaar 2019 moet betalen? De zorgverzekeraars maken de premies per oktober a.s. bekend. Je kan dan op onze zorgverzekering vergelijker de premie voor jouw situatie berekenen.

Hoe hoog is het eigen risico in 2018?

In het Nederlandse zorgsysteem is het gebruikelijk dat iedere verzekerde een eigen risico heeft. De laatste jaren is het eigen risico voortdurend gestegen, het is dan ook niet vreemd dat u benieuwd bent of het eigen risico in 2018 wederom zal stijgen. Tijdens Prinsjesdag werd aangekondigd dat het eigen risico van een zorgverzekering in 2018 €400 per verzekerde zou worden. Enkele dagen na deze aankondiging is de verhoging toch weer teruggedraaid. In 2018 zal het eigen risico, net als in 2017, €385 bedragen. Er zal dus geen stijging van het eigen risico van zorgverzekering plaatsvinden in 2018.

Is een lager eigen risico mogelijk?

Ondanks dat het eigen risico wettelijk vastgesteld is, hebben verzekeraars hier toch wel (gedeeltelijk) inspraak in. Zo biedt DSW bijvoorbeeld een zorgverzekering aan met een eigen risico van €375 per verzekerde. Bij deze polissen geldt dan wel als voorwaarde dan alleen gebruikgemaakt kan worden van de gecontracteerde zorgaanbieders van DSW.

Is het verhogen van het eigen risico mogelijk?

Bij de meeste verzekeraars is het minimale bedrag aan eigen risico €385 per jaar. Het is natuurlijk wel mogelijk om dit eigen risico te verhogen. Door het eigen risico te verhogen, zal de maandelijks te betalen premie voor de zorgverzekering lager uitvallen. Het is natuurlijk aan te raden om goed in de gaten te houden dat u het eigen risico voor uzelf niet te hoog vaststelt. Op het moment dat u zorg nodig heeft, dan zult u de eerste kosten tot de hoogte van uw zorgverzekering zelf moeten betalen.

Het (vrijwillig) eigen risico kan worden verhoogd tot een bedrag van maximaal €885. De korting op de premie kan volgens berekeningen tot wel €20 per maand oplopen. Het een recent marktonderzoek blijkt dat ongeveer 12% van de Nederlandse verzekerde een eigen risico van 485 euro of hoger heeft.

Wat verandert er voor de zorgverzekering in 2018?

Het huidige jaar loopt alweer langzaam tot zijn eind. Het is dan ook weer de hoogste tijd om te kijken wat er in 2018 gaat veranderen voor jouw financiën. Op Prinsjesdag zijn er, zoals elk jaar, een aantal wijzigingen aankondigt voor de zorgverzekeringen. In dit artikel zullen de belangrijkste wijzigingen in de zorgverzekering voor 2018 worden besproken.

Stijging van de zorgpremie in 2018

Tijdens Prinsjesdag is aangekondigd dat de nominale zorgpremie zullen stijgen in 2018. De stijging op nominaal niveau is 72 euro per jaar. De verschillende zorgverzekeraars kunnen er echter zelf voor kiezen of deze stijging volledig wordt doorberekend aan de klant. De meeste zorgverzekeraars kiezen er meestal voor om slechts een gedeelte van de nominale stijging in de premie te verwerken.

Het verplichte eigen risico in 2018

Tijdens Prinsjesdag werd aangekondigd dat het verplichte eigen risico van zorgverzekering in 2018 stijgt naar 400 euro. Enkele dagen na deze aankondiging is besloten om het eigen risico van zorgverzekeringen niet te verhogen. Het verplichte eigen risico van 2018 blijft hierdoor 385 euro per jaar per verzekerde. Uiteraard vallen kinderen onder de 18 jaar nog steeds buiten het verplichte eigen risico.

Stijging in de zorgtoeslag

Om de huishoudens met lagere inkomens te compenseren voor de hoger wordende zorgpremie, zal de zorgtoeslag in 2018 ook stijgen. De zorgtoeslag wordt 131 euro per jaar per verzekerde hoger. Natuurlijk moet je wel (volledig) recht hebben op zorgtoeslag om in aanmerking te komen voor deze compensatie. Op de website van de Belastingdienst kun je altijd controleren of je in 2018 nog steeds recht hebt op zorgtoeslag. Mocht dat het geval zijn, dan wordt de eventuele verhoging van de zorgtoeslag automatisch doorgevoerd.

Vergelijk zorgverzekeringen in 2018

Het nieuwe jaar lijkt nog ver weg maar het is toch dichterbij dan je denkt. Over enkele maanden is het alweer tijd voor een nieuwe jaarwisseling en daarmee is ook de tijd van het vergelijken van zorgverzekeringen weer aangebroken. De meeste Nederlanders nemen aan het eind van elk jaar rustig de tijd om te kijken of er in het nieuwe jaar niet wat kan worden bespaard op de maandelijkse lasten. Één van de maandelijks terugkomende kostenposten is de zorgverzekering. Het is dan ook een logische stap om aan het eind van 2017 te kijken of er niet kan worden bespaard op de zorgverzekering in 2018.

Vanaf wanneer kan ik zorgverzekeringen voor 2018 vergelijken?

Het is een traditie dat de verschillende zorgverzekeringsmaatschappijen in de laatste maanden van 2017 de hoogte van de premie voor 2018 publiceren. Vanaf het moment dat de premies van alle zorgverzekeringsmaatschappijen bekend zijn, kun je beginnen met het vergelijken van de verschillende aanbieders. De meeste Nederlanders hebben naast een basisverzekering ook een aanvullende verzekering. Het is belangrijk om bij het vergelijken van zorgverzekeringen voor 2018 daar goed rekening mee te houden. Er kan meestal meer bespaard worden op de aanvullende verzekering dan op de basisverzekering, omdat de aanbieders flexibeler zijn in het bepalen van de premie voor de aanvullende zorgverzekering.

Kan ik ook in 2018 geld besparen op mijn zorgverzekering?

De kans dat je geld kunt besparen op jouw zorgverzekering is aanzienlijk. Het overstappen van zorgverzekeringsmaatschappij is tegenwoordig enorm makkelijk; binnen enkele klikken kan het overstappen worden geregeld. Zelfs bij een kleine besparing op de maandelijkse premiekosten van de zorgverzekering kan overstappen daardoor al lonen. Ben je benieuwd of jij ook kunt besparen op jouw zorgverzekering, of ben je benieuwd wat voor aanbod de andere aanbieders jou kunnen doen? Vergelijk dan op deze website de verschillende zorgverzekeringen voor 2018!

Veranderingen zorgstelsel 2017

Wat verandert er in 2017 voor u als verzekerde in het zorgstelsel?

RTL Nieuws heeft een prima Zorgwijzer veranderingen in de zorg gemaakt.

Een ding blijft gelijk; het minimale eigen risico is nog steeds 385 euro. Maar er verandert tegelijk ook een hoop.

Allereerst wordt voor iedereen de zorgverzekering duurder. Elke zorgverzekeraar heeft voor 2017 de zorgpremie verhoogd.
Er is ook goed nieuws; de omvang van het basispakket wordt iets uitgebreid. De kosten van opvang en zorg als iemand niet thuis kan wonen, worden nu standaard vergoed. En het plaatsen van borstprotheses valt nu onder de basisdekking.

De maximale zorgtoeslag stijgt met 68 euro voor alleenstaanden tot 1066 euro, voor samenwonenden/partners is de stijging 138 euro naar 2043 euro.

En verder is de klachtenregeling aanmerkelijk verbetert. Kon je eerst alleen naar de rechter als je het niet eens was met je zorgaanbieder, nu moet elke zorgaanbieder een zogenaamde klachtenfunctionaris hebben. Stel dat je been verkeerd geopereerd is, dan kan je daar terecht, als ook bij een geschilleninstantie. Erna blijft nog steeds de weg open naar de rechter.

Voorwaarden

Hieronder treft u de algemene disclaimer en gebruiksvoorwaarden van deze website aan.

Algemeen

Alle rechten zijn voorbehouden. De inhoud van de website is van niet-deskundige en geheel vrijblijvende aard. Het gebruik van de website, inclusief het opvolgen van enig advies dat is gegeven op de website, is geheel voor eigen risico.

Vergelijking en rol uitgever bij getoonde producten

Voor de getoonde financieel producten, diensten of adviezen geldt dat de uitgever van de website hier niet verantwoordelijk voor kan worden gesteld. De uitgever van de website is geen financieel dienstverlener, aanbieder en/of bemiddelaar van financiële producten. Deze aansprakelijkheid berust uitsluitend bij de adverterende financiële dienstverlener. Kijk voor meer informatie op de pagina vergelijking.

Op het gebruik van deze website zijn voorts onze gebruiksvoorwaarden en bepalingen met betrekking tot copyright en privacy en cookies van toepassing.