Zorgpremie

In Nederland is er de basiszorgverzekering. Met een basisverzekering bent u verzekerd voor de meest noodzakelijke zorg, zoals ziekenhuisopname, spoedeisende hulp en de huisarts. De inhoud van deze basisverzekering wordt elk jaar door de overheid bepaald en is bij alle zorgverzekeraars dus gelijk.

De zorgverzekeraars brengen voor de zorgverzekering een premie in rekening, de zogenaamde zorgpremie. Het aardige is dat u de zorgpremie voor de basiszorgverzekering prima kan vergelijken tussen de verschillende aanbieders, omdat de dekking gelijk is. Er is wel verschil in zorg in natura of via restitutie, en in de hoogte van het eigen risico. Zo kunt u prima zorgverzekeringen vergelijken, kijk bij ons overzicht van premies van zorgverzekeringen.

Inkomensafhankelijke bijdrage

Mensen die werken of met een uitkering betalen extra voor de zorg via een inkomensafhankelijke bijdrage. Deze wordt geheven via de loonheffing of betaald via een belastingaanslag. Lees hierover meer bij het Nibud.

Assurantiebelasting

De zorgpremie wordt per maand voldaan. De zorgverzekering behoort tot de groep verzekeringen waarvoor geen assurantiebelasting verschuldigd is, omdat het een wettelijke verplichte verzekering betreft. Er is derhalve geen assurantiebelasting op van toepassing. Kijk bij de Rijksoverheid voor meer informatie.

Vrije zorgkeuze

Je kan kiezen voor verzekeringen waarbij de verzekeraar of jij bepaalt wie de zorgverlener kiest. Als wij naar de top 5 laagste zorgpremies over de afgelopen jaren kijken, en dan het verschil bekijken in premie tussen gecontracteerde zorg en vrije zorgkeuze, dan kost deze keuze circa 6 tot 9 eur per maand extra. Dus zo’n 72 – 108 eur per jaar extra.

Meer info:
Gecontracteerde zorg (Natura)
Vrije zorgkeuze (Restitutie)

Restitutie zorgverzekering

Bij een zorgverzekering op basis van restitutie bent u vrij in de keuze van een zorgverlener. U dient de kosten achteraf te declareren. Deze verzekeringsvorm wordt ook wel ‘Vrije zorgkeuze’ genoemd.

Let er wel op dat u bij een restitutie-zorgverzekering in feite een prijsrisico loopt bij niet-gecontracteerde zorgverleners. Het kan voorkomen dat u de nota niet volledig vergoed krijgt als uw zorgverlener hogere tarieven hanteert dan gangbaar in de Nederlandse markt.

Meer weten?
Kijk bij het Verbond van Verzekeraars voor meer informatie over een restitutie zorgverzekering.

Overstappen van zorgverzekering

Jaarlijks wordt de mogelijkheid geboden om van zorgverzekeraar over te stappen. Inmiddels stappen ieder jaar steeds meer consumenten over. Er wordt een percentage van 5% genoemd, dit zijn honderdduizenden consumenten.

Huidige zorgverzekering opzeggen

Alle zorgverzekeraars zijn verplicht om jaarlijks per uiterlijk 15 november een opgave te doen van de zorgverzekering en de zorgpremie voor het komende jaar. Daarna heeft de consument tijd tot 31 december van dat jaar de tijd om de huidige zorgverzekering op te zeggen.

Nieuwe zorgverzekering afsluiten

Vervolgens kan de consument vanaf 15 november tot 31 januari van het nieuwe jaar een nieuwe zorgverzekering afsluiten. De nieuwe zorgverzekering gaat met terugwerkende kracht in werking. U bent dus niet onverzekerd. En alle zorgverzekeraars zijn verplicht om u te accepteren voor de basisverzekering. Maar voor de aanvullende verzekeringen is dit niet verplicht. Let er daarom op om op tijd, bij voorkeur voor 31 december van het lopende jaar, een nieuwe zorgverzekering af te sluiten.

Meer weten?

De Rijksoverheid geeft prima tips voor consumenten voor het overstappen van zorgverzekeraar.
Ook het Nibud biedt hulp bij de vraag of je wel of niet van zorgverzekering moet overstappen.

Natura zorgverzekering

Bij een zorgverzekering op basis van natura-dekking krijgt u de feitelijke zorg verleend van door de zorgverzekeraar geselecteerde zorgverleners. Zo weet u zeker dat u niets extra’s hoeft te betalen. U maakt gebruik van gecontracteerde zorg.

De grote verzekeraars hebben met de meeste zorgaanbieders overeenkomsten gesloten. Dus de kans is groot dat u bij een grote zorgverzekeraar toch vrijwel overal terecht kan. Maar dit is niet zeker.

Zelf kiezen of lagere premie?

Hecht u aan een specifieke arts of behandeling? En heeft u hier uitgesproken ideeen over? Dan is een restitutie zorgverzekering de beste keuze. Maakt het u niet veel uit? En vindt u het niet erg om als gevolg van een flink lagere zorgpremie naar een ziekenhuis te moeten die iets verder ligt of minder goed bekend staat? Dan is een natura zorgverzekering het beste voor u.

Meer weten?

Kijk bij het Verbond van Verzekeraars voor meer informatie over een natura zorgverzekering.

Eigen risico

Het eigen risico in de basisverzekering bestaat uit twee delen: een verplicht deel en een vrijwillig deel. Het verplicht eigen risico in 2020 bedraagt euro 385,00 per jaar. Daarnaast kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Normaliter geldt hoe hoger uw vrijwillig eigen risico, des te lager uw premie. Als u weinig zorgkosten verwacht, kan dit voordelig zijn.

Standaard eigen risico

Zoals gezegd bestaat uw eigen risico dus uit het wettelijk verplicht eigen risico van euro 385,00 eventueel aangevuld met een vrijwillig eigen risico. Het eigen risico geldt per persoon vanaf 18 jaar en geldt alleen voor zorgkosten die vanuit de basisverzekering worden vergoed, en niet voor eventueel afgesloten aanvullende verzekeringen. Bekijk de goedkoopste zorgverzekeringen met een standaard eigen risico.

Vrijwillig eigen risico

Bij de meeste verzekeraars kunt u kiezen voor verhoogd eigen risico, bovenop het standaard eigen risico. Veel verzekeraars bieden de mogelijkheid voor een extra vrijwillig eigen risico van euro 500,00, waarmee het eigen risico in totaal euro 885,00 bedraagt. Maakt u zorgkosten, dan tellen deze eerst mee voor het verplicht eigen risico en daarna voor het vrijwillig eigen risico. Kijk in ons overzicht voor de goedkoopste zorgverzekeringen met een maximaal eigen risico.

Meer weten over het eigen risico, wat de spelregels zijn en wanneer je wel of niet uit het eigen risico betaalt? Op zorgwijzer hebben ze een aardig overzicht van hoe het eigen risico precies werkt. Overigens is er voor diverse vergoedingen ook een eigen bijdrage van toepassing, hier dient u ook rekening mee te houden. Dit is wat anders dan het eigen risico.

Eigen bijdrage

Een eigen bijdrage is niet hetzelfde als het eigen risico. Voor bepaalde zorgkosten hanteert een zorgverzekeraar eventueel een eigen bijdrage. Consumenten dienen deze eigen bijdrage zelf te betalen, ongeacht het eigen risico.

FBTO heeft een aardig rekenvoorbeeld, waaruit duidelijk de wisselwerking tussen eigen bijdrage en eigen risico blijkt.

Rekenvoorbeeld

Bijvoorbeeld je maakt gebruik van zittend ziekenvervoer dat 200,- kost. De eigen bijdrage hiervoor is 95,-. Dat bedrag betaal je dus zelf. Het bedrag dat dan over is van de nota, is 200,- min 95,- = 105,-. Dit bedrag valt binnen het verplichte eigen risico van 350,-. Deze 105,- betaal je daarom ook zelf. Je houdt dan nog een eigen risico over van 350,- min 105,- = 245,-.

Basisverzekering

De basisverzekering is een wettelijk verplichte verzekering die elke Nederlander dient af te sluiten om de ziektekosten te verzekeren. De inhoud van de basisverzekering wordt elk jaar door de overheid bepaald. Met een basisverzekering bent u verzekerd voor de meest noodzakelijke zorg, zoals ziekenhuisopname, spoedeisende hulp en de huisarts.

Kenmerken basisverzekering

De hoofdkenmerken van de basisverzekering zijn als volgt;
– verplichte verzekering voor iedereen die in Nederland woont of werkt
– verplichte acceptatie door alle zorgverzekeraars, ongeacht leeftijd en gezondheid
– nominale premie voor iedereen
– gratis verzekering voor kinderen tot 18 jaar
– verplicht eigen risico van € 350,- voor 2013 (€ 220,- in 2012)
– hoger vrijwillig eigen risico mogelijk

Bekijk ons overzicht van zorgverzekeringen. De dekking kan varieren in natura of restitutie alsmede een wettelijk minimaal eigen risico versus een verhoogd eigen risico.

Inkomensafhanklijke premie

Eind 2012 was er het voornemen van het Kabinet Rutte II om een inkomensafhankelijke zorgpremie te hanteren. Dit zou dan via werkgever, uitkeringsinstantie of belastingdienst moeten lopen. Maar inmiddels is deze maatregel teruggedraaid. Iedereen in Nederland betaalt hetzelfde voor de zorg, en krijgt dezelfde zorg.

Ziekenfonds of particulier?

Vroeger was er een onderscheid in een ziekenfonds zorgverzekering, die iedereen verplicht was om af te sluiten, en een particuliere zorgverzekering, die mogelijk was voor de hogere inkomens. Tegenwoordig heeft elke Nederlander dezelfde basisverzekering. Daarnaast kan worden gekozen voor allerlei aanvullende zorgverzekeringen.

Basispakket zorgverzekering

De Rijksoverheid heeft een duidelijk overzicht wat er standaard in het basispakket van de zorgverzekering zit.

Aanvullende verzekeringen

Bij een zorgverzekering kan naast de basisverzekering de keuze worden gemaakt voor een aantal aanvullende verzekeringen. De mogelijkheden zijn oneindig, en worden door zorgverzekeraars op allerlei wijzen aangeboden. Toch is er wel een grote lijn in te ontdekken. De meest gekozen aanvullende verzekeringen zijn;
– Tandartsverzekering
– Specifieke doelgroepdekking

Meer weten?
Kijk bij de Rijksoverheid voor meer informatie over een aanvullende verzekering voor bepaalde zorg.