Verantwoording vergelijking

Vergelijking verzorgd door derde

Deze website geeft een vergelijking van producten weer. De vergelijking is tot stand gekomen op de wijze zoals bij het vergelijkingsoverzicht is vermeld. De vergelijking is mogelijk niet volledig. De getoonde producten betreffen doorgaans advertenties. De uitgever van de website verdient aan het plaatsen van deze advertenties. Het is mogelijk dat met name of enkel producten zijn opgenomen waarvan de aanbieder bereid is om advertenties aan de uitgever aan te bieden. Hierdoor kan het voorkomen dat producten in de vergelijking ontbreken.

AFM compliant
De uitgever van deze website kan niet worden aangemerkt als bemiddelaar of adviseur van financiële producten, en is derhalve niet in het bezit van een AFM vergunning. De uitgever vergelijkt financiële producten in de zin dat op de website gegevens (data) van aanbieders van financiële producten naast of onder elkaar zijn geplaatst (vergelijking). De uitgever toont (een) vergelijking(en) op de betreffende website uitsluitend conform onderstaande uitgangspunten, waardoor er geen sprake is van bemiddeling of advisering door de uitgever.

De op deze website getoonde vergelijking wordt verzorgd door een derde, waarbij gebruik wordt gemaakt van een vergelijkingsmodule van een derde, zijnde Daisycon.nl . Uitgangspunt is dat deze derde ervoor zorg draagt dat er geen bemiddeling of advies plaatsvindt van financiële producten zoals bedoeld in de (AFM-)regelgeving. Dan wel, als er eventueel wel sprake is van bemiddeling of advies van financiële producten, deze derde zorg draagt voor de invulling van eventuele ontstane verplichtingen inzake (AFM-)regelgeving. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van deze derden. De uitgever van de website(s) heeft zelf geen invloed op de te tonen productkenmerken zoals premie en overige productinformatie. De uitgever kan derhalve niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid van deze informatie.

De opgenomen zorgverzekeraars zijn:

– Besured
– CZ
– CZ Just (voorheen CZ Direct)- De Friesland
– Ditzo
– FBTO
– Hema
– Nationale Nederlanden (voorheen Delta Lloyd)
– OHRA
– ONVZ
– Postcode Zorgcollectief (voorheen Nationale Nederlanden)
– Pro Life
– Promovendum
– Salland & Zorg Direct
– United Consumers
– Univé
– VGZ
– Zilveren Kruis (Gesloten campagne)
– ZieZo (Gesloten campagne)
– Zorg & Zekerheid

Vraag zelf offerte of doe premieberekening

De weergegeven premies zijn van indicatieve aard. Daarom adviseren wij u om op basis van de door ons aangegeven eerste selectie altijd zelf een offerte aan te vragen of premieberekening te doen. Pas dan ziet u de exacte premie die voor uw specifieke kenmerken en omstandigheden gelden, en kunt u een volledige en verantwoorde vergelijking en beoordeling van de behandelde producten maken.

Compleet en actueel

Wij doen ons uiterste best om een compleet en actueel overzicht weer te geven, maar kunnen hier niet voor instaan. Indien u opmerkingen of aanvullingen heeft, dan vernemen wij dit graag.

De vergelijking komt tot stand als hierboven vermeld. de verdere inhoud van de website is op basis van redactionele onafhankelijkheid. Wilt u meer weten over de rol van de uitgever? Kijk bij Onafhankelijk.

4/5 - (1 stemmen)

Plaats een reactie